Bibimbap Bắp
Bibimbap Bắp
Bibimbap Bắp

Luôn Luôn Cười II Em Trai II
23:28
NHẬN XÉT
 1. offl msv

  offl msv11 giờ trước

  Ghê quá chị ơi..

 2. song ngư l love you

  song ngư l love you11 giờ trước

  Bắp tìm hiểu về nước pháp nha

 3. Hamster Mocha

  Hamster Mocha11 giờ trước

  {\___/} (• •) cho nè ai nấy hog / >♥️<\

 4. Dương Dương

  Dương Dương11 giờ trước

  bắp ơi bắp kể chuyện mà nhây k ghê j hết bawssp kể nghiêm túc lại như trước đi

 5. Linh Ngô Thị Thùy

  Linh Ngô Thị Thùy11 giờ trước

  chi oi em dang an

 6. Bơঔ Onee-San

  Bơঔ Onee-San11 giờ trước

  1:07 Trả lời:Tao sài vòi xịt

 7. Linh Thuỳ

  Linh Thuỳ11 giờ trước

  Ồ, hóa ra là như vậy. Đến khi xem video của Bắp thì em mới hiểu tại sao những điều ước của em vào ngày sinh nhật nó lại thành hiện thực một cách trùng hợp đến như thế.

 8. Thu Hoài

  Thu Hoài11 giờ trước

  2020 vẫn xem có ai xem hôngg?:v xem đi xem lại vẫn buồn cười^^kkk ớ......😂😂😆

 9. Ngoc Vu

  Ngoc Vu11 giờ trước

  Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️ Yê❤️ Yêu❤️ Yêu c❤️ Yêu ch❤️ Yêu chị❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhiều❤️ Yêu chị bắp nhiề❤️ Yêu chị bắp nhi❤️ Yêu chị bắp nh❤️ Yêu chị bắp n❤️ Yêu chị bắp❤️ Yêu chị bắ❤️ Yêu chị b❤️ Yêu chị❤️ Yêu ch❤️ Yêu c❤️ Yêu❤️ Yê❤️ Y❤️

 10. Linh Ngô Thị Thùy

  Linh Ngô Thị Thùy11 giờ trước

  chi oi em dang an

 11. hoangvu nguyen

  hoangvu nguyen11 giờ trước

  #Cưanguoi

 12. Khanh Le

  Khanh Le11 giờ trước

  Vì muối xui đủi tà ma

 13. 阮trai an là người thấi rét nhất青英

  阮trai an là người thấi rét nhất青英11 giờ trước

  Huhu coi lần thứ 2 mà sao thấy sợ quá vậy chắc chết quá sống sao cho vừa lòng mấy chị ma đây😭😭😭😭😭😭😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 14. Ngọc Chau Vo

  Ngọc Chau Vo11 giờ trước

  Bắp ơiiii bà cố gắng ra video nhiều cho tui xem và cb nữa. Chờ mòn mông luôm Á

 15. Gio 91561

  Gio 9156111 giờ trước

  Yêu Chị BẮP quá ILOVE YOU BẮP

 16. Ngọc Chau Vo

  Ngọc Chau Vo11 giờ trước

  Tết đến gần mông rồi mà bà Bắp vẫn chưa tha cho ông Tom

 17. Giang Trang

  Giang Trang11 giờ trước

  26:35 giây nghe thì các bạn thấy tiếng gì 😁

 18. Lothu Taty

  Lothu Taty11 giờ trước

  2020 vẫn xem {)_(} (^_^) (* *) + +

 19. Gia Bảo V6

  Gia Bảo V611 giờ trước

  Hai cái tên nó viết ngược thôi

 20. THI MONG CAM VO

  THI MONG CAM VO11 giờ trước

  Chị. Ơi hồi em học lớp 3 là lúc đó máy đứa bn rủ đi vs cái em đứng trước 1 phòng vs Tự nhiên cái cửa nó tự đóng. Em nghĩ là do gió thoi '-' Bn em kêu' 'thôi lâu quá để t vô phòng này ik vs '' nhưng khi em mở thì nó đã bị đóng lại Em hỏi có ai ko ?? Em ko nghe trả lời mà nghe 1 giọng nói lạ em sợ quá em nhịn vs với lại bỏ coan bn ik lun Lúc đó em sợ cực kỳ: ((

 21. Xu Nekk

  Xu Nekk12 giờ trước

  {\_/} ( • • ) /> 🍓 Ăn dâu ko ? Giá 1like thui rẻ lắm

 22. Pé Cẩm

  Pé Cẩm12 giờ trước

  Chị kể mà em ngủ k đc luôn ă

 23. 阮trai an là người thấi rét nhất青英

  阮trai an là người thấi rét nhất青英12 giờ trước

  Sợ vãi linh hồn 😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨

 24. manhhuy nguyen

  manhhuy nguyen12 giờ trước

  Chi kê chuyên Fnac nha chi

 25. Lực trần công

  Lực trần công12 giờ trước

  Bắp kể mới có 4 câu chuyện Câu chuyện cuối cùng là bắp quây lại câu chuyện thứ nhất mà mai mốt bắp kể thì bắp kể hết luôn đi chứ bắp kể cái này xong quây qua cái kia rồi lại quây qua cái hồi nảy nhưng em nói vậy thôi chứ bắp kể hay lắm 😘😘😘😘😘 chúc bắp năm mới vui vẻ 🗻🗻🗻🗻🗻🗻🗻🌋🌋🌋🌋🌋🌋🌋

 26. trang nguyen

  trang nguyen12 giờ trước

  .

 27. Thanh Tung Vo

  Thanh Tung Vo12 giờ trước

  Em nghe chuyện của một người đã nghe rồi

 28. Nguyễn Tấn Đạt

  Nguyễn Tấn Đạt12 giờ trước

  Ước được gặp Bắp ngoài đời ❤

 29. Kahirumi TMTM

  Kahirumi TMTM12 giờ trước

  S😥 Sợ 😥 Sợ m😥 Sợ ma😥 Sợ ma q😥 Sợ ma qu😥 Sợ ma quá 😥 Sợ ma quá đ😥 Sợ ma quá đi 😥 Sợ ma quá đi c😥 Sợ ma quá đi ch😥 Sợ ma quá đi chị😥

 30. Diệp Hàm Giang

  Diệp Hàm Giang12 giờ trước

  (\_/) {•_•} (> >)🏡🏡Dù sợ nhưng vẫn thích Bắp. Ai giống mình : Cho một like Ai khác mình : Coment. Mãi yêu. Thanks you everybody

 31. Thanh Family

  Thanh Family12 giờ trước

  Đù ! E tên Thanh

 32. Thu Thanh Nguyễn Thị

  Thu Thanh Nguyễn Thị12 giờ trước

  Chị bắp kể hay vãi

 33. MINH THIỆN NGUYỄN

  MINH THIỆN NGUYỄN12 giờ trước

  Nghe chị kể như 2 bà ma đánh ghen í !

 34. Khoai tây Blog

  Khoai tây Blog12 giờ trước

  Đm nói chuyện nhỏ như qq

 35. Hòa Nguyễn văn

  Hòa Nguyễn văn12 giờ trước

  Tui

 36. Mo Mo

  Mo Mo12 giờ trước

  K có link s chị

 37. hung Nguyen

  hung Nguyen12 giờ trước

  Câu truyện đầu cô bé nhớ ra mình quên mang não :)))))))

 38. duy nguyen

  duy nguyen12 giờ trước

  Love chj cho like nha

 39. Chiêu Tần

  Chiêu Tần12 giờ trước

  truyện đó e dc nghe từ kênh của anh(quên tên) có ảnh minh họa lu hình như nó ở bên Trung

 40. duy nguyen

  duy nguyen12 giờ trước

  Chj ke hay qua'•~•

 41. Tử Nhi

  Tử Nhi12 giờ trước

  ❤ Chúc bắp tết năm nay vui vẻ , càng ngày càng đẹp ra nha😍 ❤ và năm nay bắp sẽ đạt được nút vàng nhoaa🥰🥰mong idol thả tym❤️❤️❤️

 42. tuan tran

  tuan tran12 giờ trước

  Trị mắt nói đúng tôm cũng giống người trong làng kinh dị kinh dị một cái là gặp ma hoài😐😶

 43. tuan tran

  tuan tran12 giờ trước

  Chị bắp ơi sao chị không làm một video về một con ma slenderman nhỉ😐😶💗❤💓😍

 44. Iris The black cat

  Iris The black cat12 giờ trước

  Mac Tolliver Cam Revillot là 1 người á (đổi vị trí chữ là đc)

 45. Nhóm Sun

  Nhóm Sun12 giờ trước

  Đang trên xe về quê nhưng em vẫn xem Bắp. Yêu Bắp

 46. vanDevil vn

  vanDevil vn12 giờ trước

  Ám ảnh quá

 47. bé heo

  bé heo12 giờ trước

  Bà Hoa đâu r 😢😢

 48. VIET VIET

  VIET VIET12 giờ trước

  Tôi không biết

 49. Thi Thanh TRUONG

  Thi Thanh TRUONG12 giờ trước

  Con muỗi này lầy ghê !!

 50. myhoney ken

  myhoney ken12 giờ trước

  Tham thì thâm thôi! Tạo nghiệp thì bị quật lại ráng chịu.

 51. muối vkook

  muối vkook12 giờ trước

  Chị ơi! Kể chuyện Hồi chuông tử thần đi chị

 52. Hang Tran

  Hang Tran13 giờ trước

  Quên like cho chị bắp

 53. Nhut Truong

  Nhut Truong13 giờ trước

  “Tù ti tú tí bên ngoài”

 54. Uyên Lê

  Uyên Lê13 giờ trước

  /\__/\ (= ' ' = ) ( >…> )❤️❤️❤️

 55. Hai Nguyen

  Hai Nguyen13 giờ trước

  Hello chị bắp

 56. A.R.M.Y Buôn Quần Xuyên Không Gian

  A.R.M.Y Buôn Quần Xuyên Không Gian13 giờ trước

  04:36 chắc là quên tắt đèn 😆

 57. Nguyen Diem

  Nguyen Diem13 giờ trước

  C Ch Chà Chào Chào c Chào cá Chào các Chào các b Chào các bạ Chào các bạn Chào các bạn b Chào các bạn bắ Chào các bạn bắp Chào các bạn bắp đ Chào các bạn bắp đá Chào các bạn bắp đán Chào các bạn bắp đáng Chào các bạn bắp đáng y Chào các bạn bắp đáng yê Chào các bạn bắp đáng yêu Chào các bạn bắp đáng yêu❤️

 58. Hồn Ma Thiếu Gia

  Hồn Ma Thiếu Gia13 giờ trước

  Bắp tăng sub nhanh vler

 59. Minhchị Linh cáo từ Háthưfhưkìn Hạ Ha

  Minhchị Linh cáo từ Háthưfhưkìn Hạ Ha13 giờ trước

  Chị Bắp kể chuyện hay quá

 60. minhchau le

  minhchau le13 giờ trước

  Jack&KCM

 61. BGBình tv

  BGBình tv13 giờ trước

  Chị ơi em moiws gặp ma hồi hôm qua ma cây liễu em không chắc ma hay quỷ vì nó có tóc dài và có răng nanh dài lắm và có sừng nhọn không biết quỷ hay ma

 62. Thach Thai

  Thach Thai13 giờ trước

  Ở nhà cx nguy hiểm, ra ngoài đường mà cx nguy hiểm đm,vl,vcl sống sao cho safe hết mức có thể bây h :X

 63. ggffgjn Nguyễn

  ggffgjn Nguyễn13 giờ trước

  🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌶🍄🌰🍞🧀🍖🍗🍔🍟🍕🌭🌮🌯🍿🍲🍱🍘🍙🍚🍜🍛🍝🍠🍢🍣🍤🍥🍡🍦🍨🍧🍩🍪🎂🍰🍫🍬🍭🍮🍯🍼☕🍵🍶🍾🍸🍹🍺🍻🍽🍴🍳🏺⚱

 64. Uyên Lê

  Uyên Lê13 giờ trước

  {\_🌺 (> < ) (>🌽 💐💐💐🌺🌹🌸

 65. Nghia Le

  Nghia Le13 giờ trước

  Tom bị Bắp ám Bắp said:Hôm nay nhân vật chính là Tom Tom said:🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 Bắp said:Nhưng hôm nay Tom là người kể chuyện Tom said:Hên quá hết bị Bắp ám rồi.......Cúng heo quay thôi😂😂😂😂😂😂.....Yeah !!!

 66. Trương Ngọc Chân Tâm

  Trương Ngọc Chân Tâm13 giờ trước

  Cô bé nhớ ra là ba mẹ đã di dời cái gương ra khỏi cái tủ chăng;-;?

 67. •Ý nè•

  •Ý nè•13 giờ trước

  *_Tom said: tha cho tui đi tết đến rồiiii:(_*

 68. Lì Phương

  Lì Phương13 giờ trước

  2020 có ai còn coi hok

 69. Uyên Lê

  Uyên Lê13 giờ trước

  /)_/) ( ^ ^ ) ( >❤️ [] Love bắp

 70. Linh Channel

  Linh Channel13 giờ trước

  /)_/) (~~) ( >🌭 Ai muốn ăn hot dog hông nào ? 1 like thì được ăn hot dog

 71. Kim Cuc

  Kim Cuc13 giờ trước

  Ú ù u huhu mẹ em nghe chị kể mẹ nói là : "con bị khùng à sao lại coi chuyện kể ma hả" Ú ù u huhu em nói lại :"con thích ! Chị đấy xinh lém chị bắp đó , chuyện kể cũng rất là hay nhiều khi con bị ám ảnh thui" Ú ù u huhu mẹ lại nói :"ám ảnh thì khỏi xem đê... " Ú ù u huhu em lại nói :"chị bắp xinh mà con muốn xem chị bắp kể chuyện maaaaaaaaaaaaa á à a haha" Ú ù u huhu mẹ em nói tiếp :"hết ú ù u huhu rùi á à a haha" Hình như tui hơi rảnh ú ù u huhu á à a haha Á à a ta đa like nha thui khỏi like đi nha đùng chửi bé Linh nhoa Thích like thì like nhoa ... like nhóa

 72. Phan Thanh

  Phan Thanh13 giờ trước

  Ngày đầu tiên đi học Mang chiếc cặp đỏ Vào nhầm lớp học ma Về nhà thì bị bà mẹ vô tâm Chặt ra từng khúc Đem tiêu huỷ dưới bờ ao Chiếc bàn của em trong lớp Có bình bông thật xinh ngày nào cũng được thay Hết

 73. •Ý nè•

  •Ý nè•13 giờ trước

  *_TOM đã bị dính lời nguyền của...Bắp_*

 74. Bé Võ

  Bé Võ13 giờ trước

  17:44 😂😂😂😂

 75. Mèo _Raki

  Mèo _Raki13 giờ trước

  🙋 🏅 👗 🧸

 76. 3Linh tv

  3Linh tv13 giờ trước

  Sợ Sợ q Sợ quá Sợ quá đ Sợ quá đi

 77. Ho To

  Ho To13 giờ trước

  Chị bắp kể chuyện ma sợ quá trời luôn

 78. Quynh Tran

  Quynh Tran13 giờ trước

  I love you bắp

 79. Ji Ji

  Ji Ji13 giờ trước

  Chào chị Bắp và mọi người Mọi người ơi Bạn em cũng làm VIgos và hiện giờ đang du học ở New Zealand Bạn ấy làm VIgos với đề tài giúp đỡ người vô gia cư Mình sẽ để link ở dưới Bạn ấy làm để thay đổi cuộc sống vì bạn ấy đã có cuộc sống bất hạnh Mong mọi người ủng hộ vigos.info/video/hrOSmbekZrR-z5c.html

 80. Phuong Thao Nguyen

  Phuong Thao Nguyen13 giờ trước

  chi bap xem chan menh thien tu

 81. Tâm Lê

  Tâm Lê13 giờ trước

  Yêu bắp lắm lun💚💚💚💚

 82. Tam Pham

  Tam Pham13 giờ trước

  Tztfndrzx mở hero ttjdndt st ism điểm thấp pact là tập tập tập thấp tạp tập elm ram rầm rầm rầm rầm well January

 83. Hương Nguyễn

  Hương Nguyễn13 giờ trước

  Chị hãy nói nhiều hơn về dưới âm phủ đi.

 84. Thien Tran

  Thien Tran13 giờ trước

  Xam ao tuong vai lin

 85. Kim Loan Trần Mai

  Kim Loan Trần Mai13 giờ trước

  Quên mở cửa tủ

 86. Nhut Truong

  Nhut Truong13 giờ trước

  :)/:(

 87. ĐỗTrâm conan j

  ĐỗTrâm conan j13 giờ trước

  Lập luận hơi thiếu của câu chuyện th1 là : Khi nó vào phòng tắm mới thấy là quên lấy đồ r mới nhớ lại là mình không mở cửa tủ😊

 88. Như Ý Dương

  Như Ý Dương13 giờ trước

  Tôi 🌹🌹🍮🍮🌹🌹🌹🍮🍮

 89. TƯƠI NGUYỄN VĂN

  TƯƠI NGUYỄN VĂN13 giờ trước

  Sợ quá

 90. Văn y Nguyen

  Văn y Nguyen13 giờ trước

  Em hiểu tấm hình 2

 91. Shushi Music

  Shushi Music13 giờ trước

  Chị Bắp ơi,hôm nào chị rảnh Chị kiếm một bộ phim ma thật là kinh dị rồi live stream đi :vv

 92. Ngọc Ánh Killer

  Ngọc Ánh Killer13 giờ trước

  Mà chị Bắt tên thật là gì vậy mn

 93. Linh Nguyễn

  Linh Nguyễn13 giờ trước

  {\_/} Mik bán cơm á, coá bạn nào (• . •)mua cho tui ko nek? Năn nỉ (>🍱mua lun á! Giảm mạnh nek, một 👍 hai hộp lun nè

 94. Bon Bin

  Bon Bin13 giờ trước

  Omg😱

 95. Ngọc Ánh Killer

  Ngọc Ánh Killer13 giờ trước

  Sợ ma muốn chết mà vẫn thích nghe Bắp kể chuyện

 96. Mèo _Raki

  Mèo _Raki13 giờ trước

  {\_/} (^v^) /__🍓 Ai ăn dâu không ??

 97. Hoài Thu

  Hoài Thu13 giờ trước

  Năm mới chúc Bắp vui vẻ mạnh khoẻ xinh đẹp và đạt đc nhìu sub nhoa😊😊😘😘

 98. Tăng Nguyễn

  Tăng Nguyễn13 giờ trước

  2020 ai còn xem nè 😍😍

 99. Han Nguyen

  Han Nguyen13 giờ trước

  Ba đập lay vai

 100. Phong Nguyenhoang

  Phong Nguyenhoang13 giờ trước

  Ko có ghê chị ơi