Đậu Phộng TV
Đậu Phộng TV
Đậu Phộng TV

Liên Hệ tài trợ/ Quảng cáo: mobile: 0934 105 194
facebook.com/DauPhongTV
mail: [email protected]
Nhóm Đậu Phộng TV gồm :
Đạo diễn : Quốc Trường
Diễn viên : Thúy Kiều , Phương Nam, Hiếu Nghĩa, Khánh My, Kim Tuyến, Bửu Bửu

NHẬN XÉT