POPS Kids
POPS Kids
POPS Kids

POPS Kids - Ngôi Nhà Giáo Dục Và Giải Trí Hàng Đầu Cho Trẻ
POPS Kids là kênh giải trí, giáo dục hàng đầu cho thiếu nhi với nội dung an toàn và đa dạng. POPS Kids cung cấp các video ca nhạc thiếu nhi như Mầm Chồi Lá, các clip hướng dẫn vẽ tranh trong series Siêu Nhân Bút Chì và nhiều chuyên mục hấp dẫn khác.
POPS Kids is Vietnam’s #1 kids daily digital entertainment and education destination trusted and loved by kids and parents. POPS Kids provides kid music videos such as Mam Choi La, how to draw videos in Sieu Nhan But Chi series and many other great content.
Let learn, play and enjoy with POPS Kids
Đăng ký/Subscribe VIgos channel: goo.gl/37Hb7g
Download the app now POPS Kids TV: bit.ly/2feYEys
Đăng ký/Subscribe Facebook: facebook.com/ pops.kids
Đăng ký/Subscribe Twitter: twitter.com/Pops_Vietnam

NHẬN XÉT