Crushing Crunchy & Soft Things by Car! - EXPERIMENT: LIGHTERS VS CAR

NHẬN XÉT

 1. Duc Nguyen Minh

  Duc Nguyen Minh10 giờ trước

  You:crash food and drink African children: 😮

 2. Abo Ad

  Abo Ad10 giờ trước

  If u dont want the food give it to an homeless person if u muslim like 😇

 3. RONI BACK LPS

  RONI BACK LPSNgày trước

  My cake😭

 4. Gogo Elyass

  Gogo ElyassNgày trước

  حزبنا الله ونعم الوكيل

 5. Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng Tổng

  Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng TổngNgày trước

  0:08 toy for kids but you destroy it! i report this video! Harmful is for kids' future! 1 Flag for you!

 6. Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng Tổng

  Đỗ Quý Đôn - Người Vác Tù Và Hàng TổngNgày trước

  fukk you

 7. cmt gaming

  cmt gamingNgày trước

  Đụ mé đồ ăn ko để ăn mà tối ngày đem ra cán bọn này chắc chắn là sau này sẽ mang tội cho coi

 8. Imran Syafiq

  Imran Syafiq2 ngày trước

  y'all should just watch Hydraulic Press Channel, they way more crushing force than just a car

 9. Mihael P

  Mihael P10 giờ trước

  Jeah Life Hacks & Experiments

 10. Kim Ami

  Kim Ami2 ngày trước

  Phí tiền quá bây ơi

 11. May Yan

  May Yan2 ngày trước

  v

 12. Gilmar Santos

  Gilmar Santos2 ngày trước

  😠😡😢

 13. Yasser Mohamdy

  Yasser Mohamdy2 ngày trước

  يا كافر يا ابن الكافرين

 14. madasu preethi

  madasu preethi2 ngày trước

  There's lot of food u r wasting......

 15. Mesh Gill

  Mesh Gill2 ngày trước

  Just waste of food

 16. Abdul Ahad

  Abdul Ahad2 ngày trước

  Ghis to hungry

 17. Qwetr6665 Qwert6665

  Qwetr6665 Qwert66652 ngày trước

  صرف بقشيش

 18. Anand V

  Anand V2 ngày trước

  Useless chilli experiments

 19. Amatabh Htkt

  Amatabh Htkt3 ngày trước

  Tao thách cả mả bố mày sống dậy ....mà làm đi....lũ khốn.... Sợ Vãi loz...nè 🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽🤞🏽 Ngửi cho tỉnh......này mấy con Đũy ngứa háng......dội nước sôi vào cho khỏi ngứa.....!!!!!

 20. ahmet d.

  ahmet d.3 ngày trước

  what an Idiot!

 21. Raayz

  Raayz3 ngày trước

  Me: make good contents can’t get subscribers and views Haerte test: wasting food, Phone and other priceless stuff, get millions sub and views 🤣🤣🤣

 22. Tonny King

  Tonny King4 ngày trước

  Idiot! Plejtvá jídlem!

 23. shahzaib aslam

  shahzaib aslam4 ngày trước

  ye Gahalat Ha Rizk Ki Beqadri ho Rahi hai

 24. T Kingstar Studio

  T Kingstar Studio4 ngày trước

  Shame on you for wasting food

 25. Roze 2000

  Roze 20004 ngày trước

  Wasting of time to watch this video. We can get nothing

 26. Khalid Butt

  Khalid Butt4 ngày trước

  😡😡😡😡😡😡😡😡

 27. Thanh Mai

  Thanh Mai4 ngày trước

  Phí..lÀm v chi

 28. Mox SOS stop

  Mox SOS stop4 ngày trước

  Ôi .. mấY cái bánh ngon quá trời kìa .

 29. Kientran Tran

  Kientran Tran4 ngày trước

  đi vậy chó cũng đi đươc

 30. Hacker boy GHOSTS

  Hacker boy GHOSTS4 ngày trước

  That's how food west🙄

 31. chensoy

  chensoy4 ngày trước

  Don't care about hungry children, if they can't afford some food neither can afford a internet conexion. They are free from been trigger by a youtube video.

 32. CON DÊ CHANEL

  CON DÊ CHANEL4 ngày trước

  🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳Vietnam

 33. Lạc Nguyễn

  Lạc Nguyễn4 ngày trước

  I hury watch video

 34. Uyên Hà thị

  Uyên Hà thị4 ngày trước

  41k disslike :))))

 35. Неважно Кто

  Неважно Кто4 ngày trước

  Тирстаьпвгкгьоа

 36. Information For All

  Information For All4 ngày trước

  The video was fantastic but the idea of crushing food was not really good but really bad. I don't know how to describe my opinion because of different society but with one line that in many areas of the world many die because of the reason that they don't have food to eat.

 37. Long seven

  Long seven4 ngày trước

  I feel wasted food. Meanwhile how many starving children out there!

 38. Bin Bin TV

  Bin Bin TV5 ngày trước

  Đồ người khac3kh có ăn nữa mà làm như vay

 39. blueriver35072 Idk lol

  blueriver35072 Idk lol5 ngày trước

  Nuuu soo much food wasteddd

 40. حيدر وسام

  حيدر وسام5 ngày trước

  😬😭😭😭😭

 41. Lone Wolf

  Lone Wolf5 ngày trước

  I hope you stay hungry in the afterlife! #FromAMuslim

 42. Munna Bhai

  Munna Bhai5 ngày trước

  Are you mad why are you doing such things 😬

 43. Alpha Zmooz

  Alpha Zmooz5 ngày trước

  That Not Satisfying If You Give That Food To Home Less And See There Smile That Will Satisfying .....

 44. Henni B

  Henni B5 ngày trước

  Do NOT waste food or anything else! Some people have nothing and would even be happy about these things! Help other people rather than spend your money on stupid VIgos videos!

 45. zBearZ Martiza

  zBearZ Martiza5 ngày trước

  PEOPLE ARE POOR SO WHO GIVES A CRAP I WOULD SPEND MY MONEY ON SOMETHING ELSE THEN GIVE IT TO SOMEONE BITCH

 46. Anh Ba Miệt Vườn

  Anh Ba Miệt Vườn5 ngày trước

  Fuck you 🖕🖕🖕

 47. An Pham

  An Pham5 ngày trước

  mẹ cha bọn nhà giàu,những đồ ăn sao k cho người nghèo

 48. Qeena Alya

  Qeena Alya5 ngày trước

  what you doing this human want eat but you what the

 49. Malik Rohaan

  Malik Rohaan5 ngày trước

  Don't wast food

 50. Dự Đỗ Đình

  Dự Đỗ Đình5 ngày trước

  #24 on Vietnamese

 51. Honey Khan

  Honey Khan5 ngày trước

  Send this for poor people, stupidity showing to public

 52. Qasim Raza

  Qasim Raza5 ngày trước

  Don't waste food... If you're enough money and resources, help the poor, help the one who starves...

 53. Qasim Raza

  Qasim Raza9 giờ trước

  @zBearZ Martiza 1.you support the one whose doing wrong 2. You use bad word for a person who condemns the bad thing happening ' what more can i expect from a person like u '

 54. Qasim Raza

  Qasim Raza9 giờ trước

  @Michelle M but the thing is that God hates those who disrespect food

 55. Michelle M

  Michelle M5 ngày trước

  He's not obligated to share his money or food with anyone

 56. zBearZ Martiza

  zBearZ Martiza5 ngày trước

  FUCK YOU

 57. Areej Gull

  Areej Gull5 ngày trước

  So bad

 58. Anku Gupta

  Anku Gupta5 ngày trước

  wasting money only

 59. Nisa Nurohma

  Nisa Nurohma5 ngày trước

  Like

 60. Ly Nguyen

  Ly Nguyen5 ngày trước

  Mộ tổ chúng bay thực phẩm không có ăn đem bỏ xuống đường cho xe cán

 61. Hải DS

  Hải DS5 ngày trước

  Ko hiểu sao video vô ích như thế này lại được nhiều ng xem !? (I wonder why this unuseful video get so many views ?!)

 62. Chung Huynh

  Chung Huynh5 ngày trước

  Đồ k có ăn nữa 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 63. Kishlay Kumar

  Kishlay Kumar5 ngày trước

  1:05whose was that

 64. binh nguyenvan

  binh nguyenvan5 ngày trước

  Vandal

 65. Инна Ильина

  Инна Ильина5 ngày trước

  Даун тупой вещи не порти

 66. Sohail Khan

  Sohail Khan5 ngày trước

  Thanks allah for what you blessed with